Bauer Median sivustouudistus

01 Tätä tehtiin

Tehokasta toimintaa tiukassa aikataulussa

Entinen SBS Discovery Radio Oy vaihtoi nimensä Bauer Media Oy:ksi ja kutsui Dudet luokseen Kaapelitehtaalle Helsinkiin. Tapaamisessa käytiin tarkasti läpi mitä oltiin hakemassa ja millaisella aikataululla. Kaapelitehtaalta poistuessa tunnelma olikin jo vähän sekavampi, laaja WordPress -sivusto tulisi toteuttaa hyvin tiukassa neljän viikon aikataulussa ja suunnitella ilme vastaamaan Bauer Median kansainvälistä ilmettä.

Tiukan aikataulun projekteissa toiset olisivat menneet siitä mistä aita on matalin, mutta dudet kuitenkin pistivät vielä hieman lisähaastetta kehiin. Kaikki sivupohjat toteutettiin modulaarisina ja huomioon otettiin helppo ylläpidettävyys sekä jatkokehitys. Sivustoa ollaankin kehitetty säännöllisesti, viimeisin kehitysloikka oli tyylikäs tapahtumakalenteri.

02 Kuinka onnistuimme?

Hommassa onnistuttiin aikataulun mukaisesti ja ilmeisen hyvin, sillä kävijäkyselyiden palaute on ollut erittäin hyvää sekä visuaalisuuden että toiminnallisuuden osalta. Myös varsinainen asiakas, Bauer Media, on ollut tyytyväinen toteutukseen ja yhteistyö sekä jatkokehitys onkin jatkunut aktiivisena. Esimerkiksi loppuvuodesta 2016 sivustolle toteutettiin uutena ominaisuutena tapahtumakalenteri esittelemään Bauer Median järjestämiä tapahtumia sekä tukemaan niiden promootiomyyntiä.

03 Asiakkaan näkökulma

4 viikkoa Projektin kesto alkutapaamisesta julkaisuun

Sivustouudistuksemme piti tehdä erittäin tiukalla aikataululla ja erilaisia vaatimuksia riitti enemmän kuin kehtaan myöntää. Kaikki alueet projektin aikataulutuksesta grafiikan asetteluun toimivat sujuvasti ja jämäkästi ja sivusto saatiin liveksi täydellisenä sovitulla aikataululla. Duden dudet rokkasivat. Vahva peukku.

Izmo Heikkilä

Luova johtaja