Helinä Rautavaaran museo

Helinä Rautavaaran kokoelma herää henkiin verkossa

Helinä Rautavaara (1928-1998) oli persoonallinen tutkimusmatkailija, toimittaja ja keräilijä, joka kiersi väsymättä maailmaa. Museon verkkosivut olivat meille uudenlainen ja mielenkiintoinen haaste.

Siirry sivustolle

Museon avajaiset

1998

Kokoelma esineitä

~3000

Mitä teimme

  • Palvelumuotoilu
  • UI/UX suunnittelu
  • Verkkosivujen tekninen toteutus
  • Ylläpito

Lähtökohdat

Vanhalla sivustolla esiteltiin lähinnä näyttelyitä, eikä se antanut tarpeeksi monipuolista kuvaa museon tarjonnasta. Sivuston tekniikka oli sivupohjamaista ja staattista, joka ei tukenut sivuston sisältöä tarpeeksi hyvin.

Tavoitteet

Helinä Rautavaaran museolle asetettiin selkeät tavoitteet heti alkumetreillä yhteisessä aloitustyöpajassa:

  • Museon brändin vahvistaminen visuaalisen ulkoasun päivityksen kautta
  • Kävijämäärien kasvattaminen verkkosivuilla
  • Kattavan kuvan antaminen museon monipuolisesta toiminnasta
  • Verkkosivujen saavutettavuus

Mitä tehtiin

Projektin askelmerkit kirkastettiin aloitustyöpajassa, jossa määritettiin tavoitteet, visuaaliset toiveet, tekniset toiminnallisuudet ja toimivat loppukäyttäjää palvelevat käyttäjäpolut museon verkkosivuille.

Verkkosivusto toteutettiin lohkoajattelun avulla mahdollistamaan kaikenlaisen sisällön esittelyn: mm. Julkaisuja, virtuaalimuseo ulkoisena palveluna, opastettuja työpajoja ja kierroksia sekä monipuolista sisältöä erilaisilla asetteluilla. Sivustolta löytyy kattava tietopankki Helinä Rautavaarasta ja hänen elämäntyöstään.

Vaihtuvat näyttelyt laitettiin sivustolla keskiöön niin tekniikan kuin visuaalisuudenkin puolesta. Näyttelyistä ja tapahtumista toteutettiin helposti päivitettävä, dynaaminen kokonaisuus.

Lopputulos

Helinä Rautavaaran museo on kokoonsa nähden näkyvä ja kuuluva museo, jatkossa myös verkossa. Museon verkkosivut ovat saavutettavat, nopeasti latautuvat ja informatiiviset museokävijöille ja muillekin Helinä Rautavaaran elämästä kiinnostuneille.

Projektin kohokohdat

Näyttelyt ja tapahtumat

Näyttelyille ja tapahtumille voi asettaa alkamis- ja päättymisajan, jolloin ne lokeroituvat automaattisesti sivustolla meneillään oleviin, tuleviin ja menneisiin tapahtumiin. Tapahtumatoiminnon avulla näyttelyitä ja tapahtumia on helppo päivittää ilman ylimääräistä päänvaivaa.

Toimiva ja selkeä hakutoiminnallisuus

Helinä Rautavaaran museon verkkosivut ovat informaatiopainotteiset, joten haku on sivuilla oleellisessa asemassa. Haku rakennettiin hyödyntämällä Relevanssi Premiumin hakumoottoria, joka hakee kaikesta sivuston sisällöstä, otsikkojen lisäksi myös muusta datasta, kuten tekstistä ja avainsanoista. Haku palauttaa tuloksia kaikista sisältötyypeistä, sivujen lisäksi myös näyttelyistä ja tapahtumista.

Asiakkaan palaute

Halusimme Helinä Rautavaaran museolle saavutettavat, selkeät ja hyvällä tavalla oman näköiset verkkosivut, jotka tekisivät näkyväksi kaikkea sitä työtä, mitä me pienenä museona teemme. Ja juuri sellaiset verkkosivut myös saimme, kiitos Duden tiimin. Aikataulu piti, budjetissa pysyttiin ja yhteistyö oli ammattimaista ja luontevaa. Lämmin suosituksemme!

Hyvästä yhteistyöstä innostuneena tilasimme Dudelta myös saavutettavan verkkonäyttelyn ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt. Rauli Virtasen kanssa maailmalla” tuotannon. Duden graafikko loi verkkonäyttelylle oman ilmeen, joka oli omanlaisensa mutta silti linjassa designeri Anne-Mari Ahosen luoman fyysisen museonäyttelyn kanssa. Olimme todella tyytyväisiä myös tähän lopputulokseen.

Ilona Niinikangas, museonjohtaja yrityksestä Helinä Rautavaaran museo

Katso myös nämä