Berner ammattinurmikot

Käyttäjiä palveleva nykyaikainen sivusto

Bernerin ammattinurmikkotuotteista löytyy laaja valikoima tuotteita golf-kenttien, jalkapallokenttien ja viheralueiden hoitoon sekä viherrakentamiseen.

Siirry sivustolle

Bernerin liikevaihto

244milj

Bernerin henkilöstö

400+

Mitä teimme

  • Aloitustyöpaja
  • UI/UX suunnittelu
  • Verkkosivut
  • Ylläpito

Lähtökohdat

Vanhaa sivustoa oli ajan hammas päässyt puraisemaan niin visuaalisesti kuin teknisestikin, joten uudistus oli ehdottomasti kohdillaan. Lisäksi sivustolta puuttui selkeä asiantuntija-aiheinen tieto. Ohjeet, videot ja tuotetiedot olivat usein puutteellisia tai vanhentuneita vaikean hallittavuuden vuoksi.

Tavoitteet

Uudistuksen tavoitteena olikin tuoda sivusto kokonaisvaltaisesti tälle vuosikymmenelle. Brändi- ja asiantuntijaroolia haluttiin vahvistaa sekä siirtää asiakaspalvelun työtaakkaa enemmän verkkoon. Käyttäjille haluttiin tehdä helpoksi mm. ohjeiden ja oppaiden sekä tuotetietojen löytäminen.

Duden porukka onnistui luomaan meille sopivan visuaalisen ilmeen ja pienet sivulausevihjeetkin oli osattu ottaa huomioon.

Saila Innanen, myyntipäällikkö yrityksestä Berner ammattinurmikot

Tehokas alku työpajalla

Uudistukseen lähdettiin yhteisellä aloitustyöpajalla johon osallistui asiakkaalta pieni projektitiimi ja Dudelta suunnittelija sekä kehittäjä. Päivän aikana kirkastettiin uudistuksen tavoitteet, tutustuttiin paremmin puolin ja toisin sekä selvitettiin nykyisen sivuston ongelmakohtia ja pohdittiin toiveita.

Sivuston kokonaisuus hahmoteltiin isoksi kuvaksi tekemällä yhteistuumin sivukartta, jossa käyttäjäpolkujen helppous on otettu huomioon.

Työpajan päätteeksi kaikilla oli selkeät suuntaviivat ja yhteiset tavoitteet, jonka eteen työtä lähdettiin tekemään. Työpajan jälkeen käynnistettiin suunnittelu, jossa sovittuja asioita tuotiin konkreettisesti näkymiin.

Projektin aikana pidettiin tilannekatsauksia, jossa esittelimme näkymät ja keskustelimme toiminnallisuuksista. Kerätyn palautteen pohjalta viilattiin näkymiä sekä toiminnallisuuksia lopulliseen muotoonsa.

Uudistettu sivusto sisältää

Ladattavat materiaalit

Uudistuksessa oli tärkeää tuotteiden ladattavien materiaalien vaivaton saatavuus. Materiaaleille luotiin oma pääosionsa, mutta myös yksittäisten tuotteiden sivuille lisättiin yksilöidyt käyttöturvallisuustiedotteet.

Tuotteiden vaivaton selaaminen

Sivuston julkisella puolella tuotteiden selailusta tehtiin käyttäjäystävällinen mahdollistamalla listauksen suodattaminen useilla erilaisilla ehdoilla ja poistamalla turhat sivulataukset. Käyttäjä voi selata jatkossa tuotteita mm. tuoteryhmien tai käyttötarkoitusten mukaan.

Seosvertailun helppo päivittäminen

Tuotteiden seosvertailu tuotiin myös nykyaikaan, muuttamalla sen hallinta aiemmasta taulukkohimmelistä vaivattomammaksi. Jokaisen tuotteen kohdalla voi nyt määrittää muut tuotteet, joiden kanssa siitä voi tehdä seoksen. Kun seos on määritetty, päivittyy tieto automaatisesti kaikkiin liittyviin tuotteisiin.

Kattava haku

Kunnon hakumoottori viimeistään takaa tiedon löytymisen. Toteutimme haun, joka etsii relevanteimmat tulokset tuotteista, sisältösivuista, henkilöistä ja kirjoituksista.

Asiakkaan palaute

Duden porukka onnistui luomaan meille sopivan visuaalisen ilmeen ja pienet sivulausevihjeetkin oli osattu ottaa huomioon. Projekti soljui rennosti kiireisen arjen lomassa ja ongelmien ratkaisemiseksi löytyi aina useita ehdotuksia. Duden kokemuksen avulla sivuille tuli toiminnallisuuksia joita emme olleet edes itse keksineet ehdottaa.

Saila Innanen, myyntipäällikkö yrityksestä Berner ammattinurmikot